OVER THE LIVING OCEAN

The Living Ocean is een in Nederland geregistreerde stichting zonder
winstoogmerk.

The Living Ocean is toegewijd aan het behoud, de ontwikkeling en
bescherming van marine ecosystemen en alle flora en fauna daarin. Dit doen
we door kleine, lokale projecten en initiatieven te ondersteunen.
Voor duurzame oplossingen betrekken we graag de lokale gemeenschap.
Hun betrokkenheid door bij te dragen en te begrijpen hoe belangrijk het is om
de marine ecosystemen te beschermen, zal in de toekomst voordelen
opleveren. Door training, onderwijs en werkgelegenheid verandert The Living
Ocean de houding ten aanzien van natuurbehoud en worden de
gemeenschappen zich bewust van de noodzaak om te conserveren voor
toekomstige generaties.

Als non-profitorganisatie hecht The Living Ocean veel waarde aan het in ons
gestelde vertrouwen. Partners vertrouwen ons bij het uitvoeren van lokale
projecten en donateurs vertrouwen erop dat we hun geld gebruiken om
natuurbehoud te bevorderen. Om dit kritische vertrouwen te waarborgen, zet
The Living Ocean zich in voor de volgende principes: respect, transparantie
en impact.

The Living Ocean wordt geleid door vier directeuren: Yong Mi Janse
(voorzitter), Mirjam Diederen (penningmeester), Martine Keukenkamp (secretaris) en Arjen Hooij (directeur).

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Wij publiceren de jaarrekening volgens de Nederlandse richtlijnen voor
fondsgenererende stichtingen.
Wij hebben de Nederlandse ANBI-status. Neem contact met ons op als je fiscaal vriendelijk wilt doneren.

Heb je altijd al vrijwilligerswerk willen doen voor een NGO voor het behoud van de zee? Info en contact: info@thelivingocean.org

 

Lees meer over vrijwilligerswerk

Transparantie

We zijn transparant in onze manier van werken, welke projecten we steunen en hoe we het geld dat aan onze zorg wordt toevertrouwd gebruiken. We
geven informatie over projecten die we ondersteunen en evalueren de
effectiviteit tijdens en na de projecten.

Wij publiceren onze jaarrekening volgens de Nederlandse richtlijnen voor fondsgenererende stichtingen. Wij zijn een liefdadigheidsorganisatie en hebben de ANBI-certificering, een Nederlandse certificering voor organisaties van algemeen nut waarbij ten minste 90% van alle donaties aan het goede doel wordt besteed.

Donateurs kunnen hun gift aftrekken van de Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Impact

The Living Ocean zet zich in om samen te werken met andere gelijkgestemde organisaties. Onze impact is veel groter wanneer we samenwerken met lokale NGO’s die beter in staat zijn om de lokale gemeenschap te begrijpen en
kennis hebben hoe de problemen te benaderen en te begeleiden naar de
oplossing.

We sponsoren bij voorkeur kleinere, lokale projecten die een tastbaar verschil
maken voor het lokale zeeleven en de lokale gemeenschappen. We werken
samen met de lokale NGO’s en zijn in staat om tussentijds bij te sturen om de beste resultaten te behalen.

Via sociale media, onze website en ons netwerk hebben we een groot bereik en beïnvloeden we ons netwerk van fans, sponsors en belangenbehartigers door bewustwording en gedragsverandering.

Respect

We respecteren lokale gemeenschappen die in de buurt van de zee wonen en voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de zee. We streven ernaar om
met hen samen te werken, het bewustzijn te vergroten en een duurzamere manier van leven te bereiken.

We respecteren onze partner-NGO’s, werken met hen samen en vertrouwen erop dat ze met de beste oplossingen en projecten komen die passen bij de lokale omstandigheden.

We respecteren ons netwerk van vrienden, donateurs en vrijwilligers die zich bij ons aansluiten bij onze missie om het leven in zee te beschermen.

Met jouw hulp hebben we een schoon strand

Strand-schoonmaak-acties zijn slechts een klein deel van de oplossing. Het is vooral een leuk evenement om het probleem aan de gemeenschap te tonen in plaats van een echt lange termijn antwoord op al het plastic afval dat verloren gaat op land en zee.

Vervuiling van de zee is een ernstig probleem en moet worden aangepakt door naar de bron te gaan. We zullen gegevens verzamelen over al het verzamelde afval dat ons zal helpen de oorzaak van de vervuiling te bepalen. Daarna zullen we gesprekken aangaan met de overheid en lokale gemeenschappen over betere oplossingen voor
afvalbeheer.

Deze strand-schoonmaak-acties worden het hele jaar door georganiseerd op
verschillende delen van het strand van Zanzibar.

Volg ons op Instagram