ONZE MISSIE

VERANDERING IS MOGELIJK EN KAN TEGEN ALLE VERWACHTINGEN IN GEBEUREN

Over The Living Ocean

The Living Ocean een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk.

Onze geschiedenis: Liefde voor de oceaan en de onderwaterwereld
Na 15 jaar in het prachtige Zanzibar was onze oprichtster Yong Mi, klaar om terug te keren naar Europa. Gedurende die tijd bleef ze in Zanzibar vanwege haar liefde voor de oceaan en de onderwaterwereld. 

Zelfs in een afgelegen gebied als Zanzibar viel het haar op dat de natuur veranderde gedurende de jaren. In de beginjaren ontdekte ze een onderwater-paradijs met een overvloed aan gezond koraal, zeeschildpadden, haaien en scholen vissen. Na 10 jaar zag ze echter een afname in het aantal vissen, koraal en zeeschildpadden. Waar ze eerst dagelijks 20-40 schildpadden zag, daalde dit aantal naar slechts 1 schildpad per maand. En dat over een periode van slechts 15 jaar. Tot haar grote verdriet. Daarom begon ze een zoektocht naar de redenen van deze verandering.

Samenwerken met lokale gemeenschappen

Tijdens haar onderzoek ontdekte ze dat de lokale gemeenschap schildpadden en hun eieren als voedsel gebruikte. Het merendeel van deze gemeenschap heeft geen formele opleiding genoten. Ze eten schildpadden en hun eieren uit noodzaak om te overleven, maar ze hebben een diep verlangen om hun omgeving te verbeteren. Yong Mi organiseert daarom bijeenkomsten voor de dorpsleiders, die oprecht geïnteresseerd zijn om meer te leren over het mariene leven en de schildpadden.

Naast educatieve initiatieven heeft Yong Mi ook gesprekken gevoerd met vissers uit zes dorpen. Ze heeft hen gevraagd naar de hoeveelheid vis en schildpadden die ze 15 jaar geleden hadden in vergelijking met nu. Zelfs de vissers stelden zich dezelfde vraag: ‘Waar is de vis gebleven?’.

Een toekomst voor zeeschildpadden

Yong Mi, samen met Ludovic en Laura, twee mariene biologen, hebben een schildpaddenbroedplaats opgezet. In deze broedplaats worden de eieren van zeeschildpadden geplaatst om ze te beschermen tegen stropers. Uiteraard is de lokale gemeenschap ook nauw betrokken bij dit initiatief. Het uiteindelijke doel is om zowel voor hen als voor toekomstige generaties een duurzame toekomst te creëren.

Van idee naar organisatie

Eenmaal terug in Nederland heeft Yong Mi een stichting opgericht genaamd ‘The Living Ocean’. Deze stichting is toegewijd aan het behouden, beschermen en ontwikkelen van mariene ecosystemen. Ons doel is om tal van projecten in Zanzibar en andere landen over de hele wereld te ondersteunen.

‘The Living Ocean’ richt zich op het behoud, de ontwikkeling en de bescherming van mariene ecosystemen, evenals alle flora en fauna die daar deel van uitmaken. Dit doen we door lokale initiatieven en kleine projecten te ondersteunen.

Samenwerken voor mariene ecosystemen

Respect

Transparantie

Verantwoordeljikheid

Het betrekken van de lokale gemeenschap is van essentieel belang om duurzame oplossingen te vinden. Alleen met hun betrokkenheid en begrip voor de cruciale rol van het beschermen van deze ecosystemen kunnen we blijvende resultaten behalen voor de toekomst. The Living Ocean draagt bij aan gedragsverandering op het gebied van natuurbescherming door middel van training, onderwijs en het creëren van werkgelegenheid. Gemeenschappen worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om deze ecosystemen te beschermen voor toekomstige generaties.

De stichting The Living Ocean hecht veel waarde aan het vertrouwen dat mensen in ons stellen. Onze partners vertrouwen erop dat we lokale projecten uitvoeren, en donoren vertrouwen erop dat we hun middelen gebruiken om natuurbescherming te versterken. Om dit vertrouwen waar te maken, is The Living Ocean toegewijd aan het volgen van de volgende principes: respect, transparantie en verantwoordelijkheid.

Onze verantwoordelijkheid nemen

The Living Ocean publiceert de jaarverslagen volgens de Nederlandse richtlijnen voor goede doelen. Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding, behalve de vergoeding van werkelijk gemaakte kosten. De stichting heeft de ANBI-status. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de belastingvoordelen die gelden bij donaties.

Boardmembers NGO The living ocean